506 174 705 biuro@kbfatut.pl
 • sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowej
 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów podatkowych od towaru i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników
 • obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)
 • reprezentowanie klientów przed Urzędami
 • sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb rozliczenia podatku VAT
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia, dzieła
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń do ZUS, Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) dotyczących wynagrodzeń
 • prowadzenie księgowości zgodnie z formą prawną przedsiębiorstwa (Pełna Księgowość , Książka Przychodów i Rozchodów)
 • sporządzanie list wierzytelności
 • sporządzanie wykazu należności
 • sporządzanie 3 miesięcznych sprawozdań rachunkowych dla Sądów
Ta strona używa ciasteczek. Zapoznaj się z polityką prywatności.
x